Правилник за дейността

Правила за прием за 2019г.

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ДЕКЛАРАЦИЯ "Информирано Съгласие"

ДЕКЛАРАЦИЯ "Облекчения"

ЗАЯВЛЕНИЕ "Дете със специално образователни потребности"

Ред за издаване на удостоверение

УВЕДОМЛЕНИЕ "Отсъствие"

Кандидатстване онлайн

Отчет 2018

Отчет - 31.03.2019г.

Отчет - 30.06.2019г.

Отчет - 30.09.2019г.

Изпълнението на бюджет 2019г.

Отчет - 30.06.2020г. - Част 1

Отчет - 30.06.2020г. - Част 2

ПОКАНА

Протокол - 20.11.2019г.

Меню

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС

Проект АПСПО

Табела проект

post image

Да подредим празнична маса - гр. Теменужкa

Открита седмица на здравословното хранене - Да подредим празничната маса! Ако умееш да мотивираш печелиш приятели и всичко се случва по-лесно, а децата са щастливи. Повече снимки от събитието може да намерите в Нашата галерия.

post image

Обява за образователен медиатор

Обява по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищтоно образование"

post image

Обява за помощник на учителя

Обава по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"