class image

Възраст

2г. - 3г.

група "Теменужка"

Учители : М. Танева и А. Недева

Пом. възпитател : К. Господинова

class image

Възраст

2г. - 4г.

група "Незабравка"

Учители : А. Димитрова и К. Желязкова

Пом. възпитател : М. Джалъзова

class image

Възраст

4г. - 5г.

група "Маргаритка"

Учители : Т. Пулева и Д. Генова

Пом. възпитател : Т. Компанска

class image

Възраст

5г. - 6г.

група "Синчец"

Учители : Н. Иванова и В. Колева

Пом. възпитател : В. Динева

class image

Възраст

6г.

група "Лаленце"

Учители : Г. Вълчева и П. Георгиева

Пом. възпитател : П. Апостолова