• Нашето местоположение

    кв. Рудник, ул. Йорданка Николова №31, филиал кв. Черно Море

  • Телефони за връзка

    +359 87 956 2312, +359 5518 2308

  • Електронна поща

    cdg_4@abv.bg