Протокол

Протокол на комисията....

Научете повече

Заповед

Заповед на Директора...

Научете повече

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

І. Откривам процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за нуждите на Учебното завед...

Научете повече