Протокол на комисията за избор на доставчик на пелети