Росица Николова

Директор(Главен учител)

"Само един учител има възможност да общува с бъдещето и да поставя началото на всички останали професии."

Образователна квалификационна степен
Магистър
Специалност
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация
Магистър-педагог
Педагогически квалификации
 • 2016г. – ППС „Гражданско и интеркултурно образование”
 • 2016г. – Трета ПКС – ДИПКУ Варна
 • 2011г. – Четвърта ПКС – ДИПКУ Варна
 • 2009г. – Пета ПКС – ДИПКУ Варна

Мария Танева

Старши учител

"Хората, които преподават, дават себе си ... като подарък на другите. Аз преподавам с надеждата да направя света по–добър."

Образователна квалификационна степен
Магистър
Специалност
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация
Магистър-педагог
Педагогически квалификации
 • 2018г. – ППС „Провеждане на педагогическо взаимодействие по математика в трета възрастова група на детската градина чрез мултимедийната презентация“
 • 2018г. – Трета ПКС – ДИПКУ Варна
 • 2017г. – Четвърта ПКС – ДИПКУ Стара Загора
 • 2016г. – Пета ПКС – ДИПКУ Варна

Атанаска Недева

Старши учител

"Обичам децата и е удоволствие да виждаш грейнали очички от добре свършена работа..."

Образователна квалификационна степен
Бакалавър
Специалност
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация
Детски учител
 • 2017г. – Четвърта ПКС – ДИПКУ Стара Загора
 • 2016г. – Пета ПКС – ДИПКУ Стара Загора

Галина Вълчева

Старши учител

"Учител е отдаденост на децата и упоритост да възпитаваш и образоваш бъдещето."

Образователна квалификационна степен
Магистър
Специалност
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация
Магистър-педагог
Педагогически квалификации
 • 2019г. – Четвърта ПКС – ДИПКУ Стара Загора
 • 2016г. – Пета ПКС – ДИПКУ Варна

Мария Георгиева - Цонева

Учител

"Да си учител не е обикновена професия, тя е призвание, тя е Мисия. Да си учител е енергия, която има силата да променя!"

Образователна квалификационна степен
Магистър
Специалност
Информационни технологии в обучението
Професионална квалификация
Педагог
Педагогически квалификации
 • 2017г. – Пета ПКС – ДИПКУ Стара Загора

Катя Желязкова

Старши учител

"Професията учител е обичта към децата, желание за опознаване на детския свят и да се помогне на детето да навлезе в света на възрастните."

Образователна квалификационна степен
Бакалавър
Специалност
Предучилищна педагогика
Професионална квалификация
Детски учител

Нели Иванова

Старши учител

"Обичам децата и е удоволствие да виждаш грейнали очички от добре свършена работа..."

Образователна квалификационна степен
Бакалавър
Специалност
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация
Детски учител

Величка Колева

Старши учител

"Избрах професията, заради динамиката, емоцията, която се изпитва при работа с деца и желанието ми да давам любов."

Образователна квалификационна степен
Професионален бакалавър
Специалност
Детска педагогика
Професионална квалификация
Детски учител

Анета Георгиева - Димитрова

Учител

"Учителската професия не е работа, а призвание. Към нея се насочват хора, със силно желание да дават: знания и умения на подрастващите. Мисля, че и аз съм от тези хора, а дали наистина е така, нека околните да кажат."

Образователна квалификационна степен
Магистър
Специалност
Интегрирано обучение
Професионална квалификация
Педагог

Десислава Генова

Учител

"Няма нищо по-хубаво и зареждащо от работата с деца! Процесът винаги е двустранен – даваш и получаваш ……любов , усмивки , знания , вдъхновение , творчество и щастливи детски очи."

Образователна квалификационна степен
Магистър
Специалност
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация
Педагог

Пламена Георгиева

Учител

"Радостта в детските очи, когато играят, учат и се забавляват в детската градина. Когато научиш децата на знания и удовлетворението от това."

Образователна квалификационна степен
Магистър
Специалност
Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ
Професионална квалификация
Педагог

Теодора Пулева

Учител

"Професията учител е обичта към децата и богатството на взаимодействието с тях."

Образователна квалификационна степен
Магистър
Специалност
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация
Педагог