Това са нашите групи

Нашите Групи

Група "Теменужка"

Мария Танева, Донка Иванова

Пом. възпитател

Кера Господинова

Възраст

2г. - 3г.

Група "Незабравка"

Таня Калева, Джеврие Асенова

Пом. възпитател

Марийка Джалъзова

Възраст

2г. - 4г.

Група "Маргаритка"

Пламена Георгиева, Господинка Христова

Пом. възпитател

Пенка Апостолова

Възраст

6г. - 7г.

Група "Синчец"

Теодора Пулева, Силвена Кацарова

Пом. възпитател

Виолета Динева

Възраст

5г. - 6г.

Група "Лаленце"

Мария Георгиева - Цонева, Фатме Мустафа

Пом. възпитател

Станка Димова

Възраст

5г. - 6г.

Група "Кактусче"

Десислава Генова, Ивелина Тодорова

Пом. възпитател

Павлинка Илиева

Възраст

4г. - 5г.

Дневен режим на нашите групи
 • 7:00 - 8:30ч.

  • Прием
  • Занимания по избор на децата
  • Утринно раздвижване
 • 8:30 - 9:00ч.

  • Сутрешна закуска
 • 9:00 - 10:30ч.

  • Педагогически ситуации и игри
  • Подкрепителна закуска – плод
 • 10:30 - 12:00ч.

  • Разходки и игри на открито
  • Работа по проекти
  • Занимания по интереси
  • Дейности по избор на децата
  • Индивидуални занимания с деца
 • 12:00 - 12:45ч.

  • Обяд
 • 13:00 - 15:00ч.

  • Следобеден сън
  • Индивидуални занимания с деца
  • Работа с малки групи деца
 • 15:30 - 16:00ч.

  • Подвижни игри
  • Следобедна закуска
 • 16:00 - 16:30ч.

  • Допълнителни дейности
  • Изпращане на пътуващите деца
 • 16:30 - 18:00ч.

  • Игри, в занималнята или на двора
  • Свободни дейности по избор
  • Изпращане