Запознайте се с нашите преподаватели

Преподаватели

Росица Николова

Директор

"Само един учител има възможност да общува с бъдещето и да поставя началото на всички останали професии."

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Магистър - педагог

Педагогически квалификации

2009г. - Пета ПКС

2011г. - Четвърта ПКС - ДИПКУ Варна

2016г. - Трета ПКС - ДИПКУ Варна

2016г. - ППС „Гражданско и интеркултурно образование” - ТУ ДИПКУ Варна

2020г. - Втора ПКС - ТУ Варна

2021г. - Първа ПКС - ТУ Варна

Мария Танева

Старши учител

"Хората, които преподават, дават себе си ... като подарък на другите. Аз преподавам с надеждата да направя света по–добър."

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Магистър - педагог

Педагогически квалификации

2016г. - Пета ПКС - ДИПКУ Варна

2017г. - Четвърта ПКС - ДИПКУ Стара Загора

2018г. - ППС „Провеждане на педагогическо взаимодействие по математика в трета възрастова група на детската градина чрез мултимедийната презентация“ - ДИПКУ Варна

2018г. - Трета ПКС - ДИПКУ Варна

2020г. - Втора ПКС - ТУ Варна

2021г. - Първа ПКС - ТУ Варна

Мария Георгиева - Цонева

Учител

"Да си учител не е обикновена професия, тя е призвание, тя е Мисия. Да си учител е енергия, която има силата да променя!"

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Информационни технологии в обучението

Професионална квалификация

Педагог

Педагогически квалификации

2017г. - Пета ПКС - ДИПКУ Стара Загора

Десислава Генова

Учител

"Няма нищо по-хубаво и зареждащо от работата с деца! Процесът винаги е двустранен – даваш и получаваш ……любов , усмивки , знания , вдъхновение , творчество и щастливи детски очи."

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Педагог

Педагогически квалификации

2020г. - Пета ПКС - Бургаски Свободен Университет

2021г. - Четвърта ПКС - Бургаски Свободен Университет

Пламена Георгиева

Учител

"Радостта в детските очи, когато играят, учат и се забавляват в детската градина. Когато научиш децата на знания и удовлетворението от това."

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ

Професионална квалификация

Педагог

Педагогически квалификации

2020г. - Пета ПКС - Университет "Проф. д-р.Асен Златаров"

2021г. - Четвърта ПКС - Бургаски Свободен Университет

Теодора Пулева

Учител

"Професията учител е обичта към децата и богатството на взаимодействието с тях."

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Педагог

Педагогически квалификации

2020г. - Пета ПКС - Бургаски Свободен Университет

2021г. - Четвърта ПКС - Бургаски Свободен Университет

Мария Тодорова

Учител

Образователна квалификационна степен

Бакалавър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Бакалавър - педагог

Таня Калева

Учител

Образователна квалификационна степен

Бакалавър

Специалност

Български език

Професионална квалификация

Учител

Ивелина Тодорова

Учител

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Магистър - педагог

Донка Иванова

Учител

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Магистър - педагог

Педагогически квалификации

2017г. - Пета ПКС - СУ София

Силвена Кацарова

Учител

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Магистър - педагог