Запознайте се с нашите преподаватели

Преподаватели

Росица Николова

Директор

"Само един учител има възможност да общува с бъдещето и да поставя началото на всички останали професии."

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Магистър - педагог

Педагогически квалификации

2009г. - Пета ПКС

2011г. - Четвърта ПКС - ДИПКУ Варна

2016г. - Трета ПКС - ДИПКУ Варна

2016г. - ППС „Гражданско и интеркултурно образование” - ТУ ДИПКУ Варна

2020г. - Втора ПКС - ТУ Варна

2021г. - Първа ПКС - ТУ Варна

Мария Танева

Старши учител

"Хората, които преподават, дават себе си ... като подарък на другите. Аз преподавам с надеждата да направя света по–добър."

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Магистър - педагог

Педагогически квалификации

2016г. - Пета ПКС - ДИПКУ Варна

2017г. - Четвърта ПКС - ДИПКУ Стара Загора

2018г. - ППС „Провеждане на педагогическо взаимодействие по математика в трета възрастова група на детската градина чрез мултимедийната презентация“ - ДИПКУ Варна

2018г. - Трета ПКС - ДИПКУ Варна

2020г. - Втора ПКС - ТУ Варна

2021г. - Първа ПКС - ТУ Варна

Мария Георгиева - Цонева

Учител

"Да си учител не е обикновена професия, тя е призвание, тя е Мисия. Да си учител е енергия, която има силата да променя!"

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Информационни технологии в обучението

Професионална квалификация

Педагог

Педагогически квалификации

2017г. - Пета ПКС - ДИПКУ Стара Загора

2022г. - Четвърта ПКС - Университет "Проф. д-р.Асен Златаров"

2024г. - Трета ПКС - ТУ Варна

Десислава Генова

Учител

"Няма нищо по-хубаво и зареждащо от работата с деца! Процесът винаги е двустранен – даваш и получаваш ……любов , усмивки , знания , вдъхновение , творчество и щастливи детски очи."

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Педагог

Педагогически квалификации

2020г. - Пета ПКС - Бургаски Свободен Университет

2021г. - Четвърта ПКС - Бургаски Свободен Университет

Пламена Георгиева

Учител

"Радостта в детските очи, когато играят, учат и се забавляват в детската градина. Когато научиш децата на знания и удовлетворението от това."

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ

Професионална квалификация

Педагог

Педагогически квалификации

2020г. - Пета ПКС - Университет "Проф. д-р.Асен Златаров"

2021г. - Четвърта ПКС - Бургаски Свободен Университет

2022г. - Трета ПКС - ТУ Варна

2023г. - Втора ПКС - ТУ Варна

Теодора Пулева

Учител

"Професията учител е обичта към децата и богатството на взаимодействието с тях."

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Педагог

Педагогически квалификации

2020г. - Пета ПКС - Бургаски Свободен Университет

2021г. - Четвърта ПКС - Бургаски Свободен Университет

Таня Калева

Учител

Образователна квалификационна степен

Бакалавър

Специалност

детски учител

Професионална квалификация

Учител

Ивелина Тодорова

Учител

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Магистър - педагог

Донка Иванова

Учител

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Магистър - педагог

Педагогически квалификации

2017г. - Пета ПКС - СУ София

Силвена Кацарова

Учител

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация

Магистър - педагог

Педагогически квалификации

2023г. - Пета ПКС - Университет "Проф. д-р.Асен Златаров"

Джеврие Асенова

учител

Образователна квалификационна степен

Бакалавър

Специалност

детски учител

Професионална квалификация

Детски учител

Господинка Христова

учител

Образователна квалификационна степен

Бакалавър

Специалност

детски учител

Професионална квалификация

Детски учител

Фатме Мустафа

учител

Образователна квалификационна степен

Магистър

Специалност

детски учител

Професионална квалификация

Детски учител