Всички любопитно за деца и родители

Нашият Блог

Правилник за дейността на ДГ
Свали от тук
Етичен кодекс 2021г.
Свали от тук
Програмна система 2021-2022г.
Свали от тук
Програма за приобщаващо образовани ена ДГ "Калинка" 2021/2022
Свали от тук
Програма и план за образователна интеграция 2021-2022г.
Свали от тук