Всички любопитно за деца и родители

Нашият Блог

"Споделено щастие"
Свали от тук
Децата от ДГ „Калинка“ - гр. Бургас ще получават подкрепа в нова оборудвана „Монтесори стая“

С идеята да предоставим позитивна приобщаваща среда за малките калинки и да насочим усилията си към предоставяне на качествена и ефективна подкрепа за всяко дете, което има нужда, ние стартирахме с изграждането на стая, в която по Метода на Мария Монтесори ще подпомагаме децата в риск, с обучителни затруднения, деца със СОП и ще стимулираме личностното им развитие. Реализацията на идеята е финансирана по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“. В обучението по метода “Монтесори” подготвената среда заема централно място, тя прилича повече на дом, отколкото на занималня, винаги подредена, стимулираща, хармонична, уютна и чиста. Заниманията и материалите в средата моделират социалните умения, емоционалното и духовното израстване, физическата координация, концентрацията, сензорните възприятия и творческото себеизразяване на децата. Монтесори помещението е организирано според предметните области: – математика, език, наука, място за четене, арт-кът, практичен живот и т.н. Децата са свободни да се движат, могат да работят с предпочетения от тях материал толкова време, колкото се нуждаят. Цели се създаването на солидна основа за учене през целия живот. “За да утолиш жаждата си, не е достатъчно да видиш водата или да я опиташ, трябва да изпиеш количеството, от което организма ти има нужда. За да утолиш духовната си жажда, не е достатъчно да зърнеш вещите и книгите или да чуеш описание, необходимо е да ги вземеш и да ги ползваш толкова, колкото е нужно, за да удовлетвориш потребността.“

Мечтите се сбъдват!

Ние – екипът на ДГ „Калинка“ знаем, че мечтите се сбъдват и затова не е нужен фотошоп, а упорит труд! В делник и празник, с общи усилия днес РАЯТ е на Земята и носи името КАЛИНКА. Благодарение на работата ни по проект „Заедно за образователна интеграция на децата в уязвимо положение“ и с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ, получихме оборудване на първата открита занималня. Сами финансирахме реновиране на първата си площадка, а година по-късно имахме удоволствието да представим проект „Слънчева мечта“ пред община Бургас Късметът се усмихна и на ДГ „Калинка“, и благодарение на съфинансиране от страна на община Бургас, днес имаме РАЯ, с който се гордеем и вярваме, че всичко изградено с любов за децата е успешна инвестиция в бъдещето. Благодарим за финансовата подкрепа на Община Бургас, на ЦОИДУЕМ; за помощта на родителите и служителите за положения труд ! Пожелаваме на всички наши приятели слънчеви мечти!

Мотивационна кампания с родители

ДГ „Калинка“ – Бургас организира мотивационна кампания с родители в Културен център „Морско казино“ по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ На 06.10.2021г., от 9,00ч. в зала „Георги Баев“ се проведе мотивационна кампания с 40 родителя на деца, чийто майчин език е различен от българския и имат нужда от педагогическа, психологическа и социална подкрепа, за да получат децата равен шанс за успех. Организатор на събитието бе ДГ „Калинка“ кв.Рудник, гр.Бургас, със съдействието на Дирекция „Образование и демографски въпроси“ - Община Бургас и РУО Бургас. Събитието е с участието на психолог и мотиватор по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Реализацията е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове. Акцент в кампанията бе ролята на родителя за мотивиране на децата и насърчаване на успеваемостта. Приоритетно се дискутира сътрудничеството на семейството с детската градина и значимостта на предучилищното образование за развитието на всяко дете. Кампанията завърши с мотивационно обучение на тема: „Щастливо детство за по-добро бъдеще на децата ни“.

Публикация на ДГ "Калинка" по проект Активно приобщаване в системата на предучилищното образование
Свали от тук
Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Заключителен доклад по порект "Заедно за образователната интеграция на децата в уязвимо положение"
Свали от тук
Заключителният концерт „Заедно в пъстрия свят“

На 28.05.2021г.в ДГ „Калинка“ кв.Рудник, гр.Бургас се организира заключителен концерт - спектакъл „Заедно в пъстрия свят“ . Изявата е последна от поредицата по проект „Заедно за образователна интеграция на децата в уязвимо положение“ към ЦОИДУЕМ и показа толерантността, разбирателството, приемането на различията и творческите умения на децата от всички дейности. Участниците в концерта отправиха послание , което остава запечатано във видеофилм : „Нека заедно пъстрия свят да красим, заедно хляб и блага да делим!“ . Поздравление от директора на ДГ „Калинка“ също съдържаше красиво послание към деца и родители „Няма форма, ни цвят красотата, защото живее дълбоко в душата." Заключителният концерт „Заедно в пъстрия свят“ бе завършек на дейностите през учебно време и начало на дейност за подобряване на образователните резултати през летния период в “Лятна занималня“, която стартира от 01.06.2021 и приключва на 31.08.2021г. Проектът се рейлизира с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ“

Кръгла маса

На 20.05.2021г. една от поредицата изяви по проект „Заедно за образователна интеграция на децата в уязвимо положение“ към ЦОИДУЕМ събра педагогически специалисти от ДГ „Калинка“ кв.Рудник, гр.Бургас, ДГ „Бърборино“ гр.Средец, ДГ „Теменуга“ с.Равнец, ОбУ „Св.Климент Охридски“ кв.Рудник, гр.Бургас; ДГ „Пламъче“ гр.Бургас на Кръгла маса „Добри практики за образователната интеграция на деца в уязвимо положение“. Целта на събитието бе обединение на работещи с деца от етносите и обмяна на опит чрез представяне на доклад от ръководителя на всяка дейност по проекта и презентиране на снимков материал. Обсъжданията бяха в посока успеваемост, препоръки, бъдещо развитие. Представители на всяко учебно заведения споделиха свои идеи и успехи. "Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ“

„Спортният празник се реализира с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ“

На 18.05.2021 се проведе спортен празник с деца и родители от ателие „Спортна палитра за малки и големи“ под ръководството на Теодора Пулева – ръководител на дейността. Играта бе обединител на всички участници в образователния процес и основна дейност в спортните изяви в мултикултурна образователна среда. Физическата активност на малки и големи предизвика позитивни емоции и стимулира приобщаването и задържането на децата в риск. Съревнователният характер на отборните игри бе обвързан с готовността на децата за училище и увлекателно и забавно, всички бяхме свидетели на емоционални игри с букви и с цифри под насоките на водещите Буквенка и Цифренка. „Спортният празник се реализира с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ“

Събития по проекта
Свали от тук
Под дъгата

Под дъгата

На 11.05.2021г. талантливите деца от ДГ „Калинка“ кв.Рудник, гр.Бургас представиха спектакъл „Под дъгата“ . Изявата е първа от поредицата по проект „Заедно за образователна интеграция на децата в уязвимо положение“ към ЦОИДУЕМ и показа творческите умения на децата от школите по изкуства. Малките артисти и танцьори отправиха своето послание към гостите : „Нека заедно в пъстрия свят да вървим и никога да не се делим!“ Видеозаписът от детския спектакъл се предоставя на всеки, който желае да бъде част от пъстроцветието и да почерпи мъдрост от посланията на децата. "Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ“

Проект "Заедно за образователната интеграция на децата в уязвимо положение"
Свали от тук