Всички любопитно за деца и родители

Нашият Блог

Годишно приключване към 31.12.2023 -2 част
Свали от тук
Годишно приключване към 31-12.2023 - 1 час
Свали от тук
Отчет 30.09.23 - 2 част
Свали от тук
Отчет 30.09.23 - 1 част
Свали от тук
Бюджет 2023
Свали от тук
Отчет 30.06.2023 2 част
Свали от тук
Отчет 30.6.2023 1 част
Свали от тук
Отчет 31.03.2023 -2 част
Свали от тук
Отчет 31.03.2023 -1част
Свали от тук
Изпълнение бюджет 31.12.2022- 2 част
Свали от тук
Изпълнение бюджет 31.12.2022 - 1част
Свали от тук
07.08.09.2022 - 2 част
Свали от тук
07.08.09.2022г. - 1част
Свали от тук
31.12.2021- 2 част
Свали от тук
31.12.2021- 1 част
Свали от тук
отчет 30.09.2021г. 2 част
Свали от тук
отчет 30.09.2021 - 1 част
Свали от тук
отчет 31.06.2021г. 2 част
Свали от тук
отчет 30.06.2021г. 1 част
Свали от тук
отчет 31.03.2021г. 2 част
Свали от тук
отчет 31.03.2021 г. 1 част
Свали от тук
Бюджет 2021
Свали от тук
отчет 30.03.2020г.
Свали от тук
отчет 30.06.2020г. 2 част
Свали от тук
отчет 30.06.2020 1 част
Свали от тук
отчет 30.09.2020г. 2 част
Свали от тук
отчет 30.09.2020г. 1 част
Свали от тук
отчет 31.12.2020г. 2 част
Свали от тук
отчет 31.12.2020г. 1 част
Свали от тук
Изпълнение Бюджет 2020г.
Свали от тук
Оборотна ведомост ЦОИДУЕМ 31.08.2021 г.
Свали от тук
Оборотна ведомост ЦОИДУЕМ 31.12.2020 г.
Свали от тук
Изпълнение бюджет 2019
Свали от тук
отчет 30.03. 2019
Свали от тук
отчет 30.06. 2019
Свали от тук
отчет 30.09. 2019
Свали от тук
отчет 31.12. 2019
Свали от тук